Gendarmstien er en af de smukkeste ture, jeg har gået. Det meste af ruten foregår langs Flensborg Fjord og ofte tæt på vandkanten. Desværre er det lidt svært at finde overnatningsmuligheder på hele ruten, men der er mulighed for telt/camping.

Gendarmstien går fra Padborg ved den dansk-tyske grænse til Høruphav på Als, en afmærket strækning på cirka 74 kilometer.

Gendarmstien blev genetableret af Sønderjyllands Amt i 1980'erne i samarbejde med de daværende kommuner. Den er nu overtaget af Aabenraa og Sønderborg kommuner.

Stien går gennem Kruså, Kollund, Sønderhav, Egernsund, Rendbjerg, Brunsnæs, Kragesand, Sønderborg til Høruphav på Als. Der foreligger planer om en forlængelse til Kegnæs.

Gendarmstien har navn efter de gamle grænsegendarmer, der i en årrække bevogtede landegrænsen mellem Tyskland og Danmark og kontrollerede skibsfarten langs kysten. Patruljeringen foregik til fods, og hver enkelt gendarm havde et bestemt stykke af grænsen at passe. Nogle steder var der i forvejen stier og veje, som gendarmen kunne benytte på sin rute. Andre steder blev der anlagt nye stier hen over privat jord. Grænsegendarmerne patruljerede langs den nuværende grænse i tiden fra Genforeningen i 1920 og frem til 1958. Herefter overgik opgaven til politi/toldvæsen.

Ved landegrænsen til Tyskland er der placeret nummererede grænsesten. Rillen i toppen af stenen er en sigtelinje til den næste sten.

Turen går også tæt forbi Dybbøl Mølle vest for Sønderborg på Dybbøl Banke. Dybbøl Mølle er opført i 1936, og er en tårnmølle, dvs. en hollandsk vindmølle med galleri, hvor undermølle og overmølle fremstår med pudset grundmur. Hatten er bådformet og beklædt med pap. Vingerne er monteret med klapper og møllen krøjer med vindrose. Den sidste forpagter var Frede Grevsen Petersen, som drev møllen fra 1982 til 1990.

I 1995 indrettede museet på Sønderborg Slot udstillinger i møllen og kornmagasinet, og disse er bestemt et besøg værd.

læs mere om Gendarmstien her.